ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Drop Down Menu
ENG
   
 
Drop Down Menu   YANGIN  
 

Yangın Servisi, Yangın Sigortalarında, sigorta şirketlerinin ihtiyari reasürans ihtiyaçlarını karşılamak ve Şirketimize bu branşta prim geliri sağlamak amacıyla; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ABD ve Kanada hariç diğer ülkelerde Türk menfaati olan risklerden bölüşmeli ve/veya bölüşmesiz ihtiyari reasürans kabul etmektedir.

Şirketimizin Yangın Sigortalarıyla ilgili ihtiyari reasürans kabul limitleri kapsamında, rizikonun faaliyet konusu başta olmak üzere, tesisin bulunduğu yer, konum, yangın ve yangına bağlı ek teminatlarla ilgili diğer özellikleri de değerlendirilerek iş kabulü yapılmaktadır.

 
 
İletişim Bilgileri:
Muhittin Karaman (0212) 231 47 30 - 1130/1131
(0212) 231 23 17 - Direkt
Erdem Torgul (0212) 231 47 30 - 1141
 
     
  KAZA  
 

Kaza Departmanı, mühendislik branşında Türkiye, Türkiye dışındaki Türk menfaatleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Gürcistan’daki riskler için; sorumluluk, muhtelif kaza, sağlık, havacılık, tarım ve oto branşlarında Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki riskler için bölüşmeli ve bölüşmesiz ihtiyari reasürans kapasitesi sağlamaktadır. Söz konusu branşlarda Kaza Departmanı’nın teminat sağladığı başlıca sigortalar:

• Mühendislik branşında, inşaat all risk, montaj all risk, elektronik cihaz, makine kırılması,

• Sorumluluk branşında, mesleki sorumluluk, ürün sorumluluk, işveren mali sorumluluk, 3. şahıs sorumluluk,

• Tarım branşında, hayvan hayat, sera ve bitkisel ürün sigortaları,

• Kaza branşında, ferdi kaza, hırsızlık, emniyeti suistimal,

• Oto branşında, kasko ve ihtiyari mali mesuliyettir.

 

 
 
İletişim Bilgileri:
Haydar Eğrek (0212) 231 47 30 - 1112
Selçuk Ünal (0212) 231 47 30 - 1114
Asude Temelli (0212) 231 47 30 - 1124
 
     
  NAKLİYAT  
  Nakliyat Departmanı, yurt içinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde faaliyet gösteren sigorta şirketlerine, ihtiyari reasürans yolu ile bölüşmeli veya bölüşmesiz olarak, teminat sağlar. Bu kapsamda, riziko türü itibariyle, sunulan belli başlı sigortalar şunlardır:  
 
• Emtia Sigortaları  
• Tekne Sigortaları  
  o Ticari Tekne  
  o Yat  
  o Tekne İnşaat  
• Nakliyata Sorumluluk Sigortaları  
  o Gemi Onarımcısı Sorumluluk  
  o Marina İşletmecisi Sorumluluk  
 
  Nakliyat Departmanı dengeli bir nakliyat portföyüne sahip olmak için nakliyat riskleri açısından hızlı ve doğru bir risk değerlendirme stratejisi üstlenir. Bu çerçevede fiyat, sigorta şartları, saklama payı, hasar olasılığı ve hasar geçmişi göz önünde bulundurulan başlıca unsurlardır.  
 
İletişim Bilgileri:
Bülent Akyüz (0212) 231 47 30 - 1150/1151
Ahmet Kayaarkası (0212) 231 47 30 - 1154
 
     
  HAYAT  
 

Departmanımız yurt içinde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden treteler yoluyla iş kabul etmektedir.

Bu kapsamda, sigorta şirketleriyle hayat branşında eksedan, kot-par, kişi başı XL ve Cat XL, anlaşmaları, lider veya takip eden reasürör olarak yapılmaktadır.

Hayat tretelerinde ecel vefat, ferdi kaza, tehlikeli hastalıklar ve isteğe bağlı olmayan işsizlik teminatları anlaşmalara konu olmaktadır.

 
 
İletişim Bilgileri:
Neyir Can (0212) 231 47 30 - 1290/1291
Çağlar Aktaş (0212) 231 47 30 - 1184
Ertan Çepni (0212) 231 47 30 - 1293
 
     
 
   
         
    Yasal Bilgilendirme