ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Drop Down Menu
ENG
   
 
Drop Down Menu   YURT DIŞI PAZARLAMA ve REASÜRANS KABULLERİ  
 

Milli Reasürans’ın gelişmekte olan ülkeler piyasalarından yaptığı reasürans kabulleri, Yurt Dışı Pazarlama (pazarlama & iş kabulü) ve Yurt Dışı Reasürans Kabulleri (muhasebe & hasar) departmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Yurt Dışı Pazarlama Departmanı, Ortadoğu, Asya, Afrika, Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Latin Amerika gibi gelişmekte olan piyasalara pazarlama seyahatleri yapılmasından ve bu piyasalardan gelen tekliflerin değerlendirilmesinden, Yurt Dışı Reasürans Kabulleri Departmanı ise muhasebe işlemlerinden ve hasar ödemelerinden sorumludur.

Milli Reasürans, esas itibariyle kısa vâdeli bir trete (bölüşmeli ya da bölüşmesiz) reasürörü olup yangın, mühendislik, kara araçları ve nakliyat gibi klasik sigorta dallarında iş kabul etmektedir. Bu branşlar dışındaki işler (sorumluluk, havacılık, enerji vb.) daha çok klasik sigorta dallarından oluşan bir buke içinde yer alması koşuluyla kabul edilmektedir. Hayat sigortaları dalında ise sadece bölüşmesiz esaslı anlaşmalar reasüre edilmektedir. Milli Reasürans, genel olarak, gelişmekte olan piyasalardan alınan işlerde liderlik yapmamakta ve reasürans anlaşmalarına küçük hisselerle katılmakta ancak istisnai olarak bölüşmesiz reasürans işleri için kotasyon da verebilmektedir.

 
 
İletişim Bilgileri:
 
Yurt Dışı Pazarlama:
Gökhan Aktaş
(0212) 231 47 30 - 1259
 
   
Yurt Dışı Reasürans Kabulleri:
Pınar Yeter (0212) 230 27 29 - Direkt
(0212) 231 47 30 - 1260
Gafur Cankurtaran (0212) 231 47 30 - 1225
 
     
 
   
         
    Yasal Bilgilendirme