ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Drop Down Menu
ENG
   
 
Drop Down Menu MİLLİ REASÜRANS YÖNETİM KURULU    

Yönetim Kurulu Başkanı: Ebru ÖZŞUCA

   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Ebru Özşuca, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı’nda ve Southampton Üniversitesi’nde (İngiltere) Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Harvard Business School'da İleri Düzey Yöneticilik Programı'na katılan Ebru Özşuca, çalışma hayatına 1993 yılında Türkiye İş Bankası Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı müdürlükte Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak da görev alan Ebru Özşuca, 2007-2011 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Ürün Bölümü’nde Bölüm Müdürü, 2011-2017 yılları arasında Hazine Bölümü’nde Bölüm Müdürü olarak görev yapmıştır. Halen Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Ebru Özşuca 25 Mart 2019 tarihinden bu yana Millî Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanıdır.
   
       

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Onur Veliattin İZCİ

   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Onur Veliattin İzci, iş hayatına Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. Banka’nın farklı şube ve birimlerinde yönetici pozisyonlarında çalışmış olup, 2012 yılında İş Factoring A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı,2013-2016 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Halen Türkiye İş Bankası A.Ş. İstanbul Şube Müdürü olarak görev yapan Onur Veliattin İzci, Mali Tahlilci ve Kambiyocu unvanlarına sahiptir. 28 Mart 2022 tarihinden bu yana Milli Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.
   
       

Yönetim Kurulu Üyesi: Murat VULKAN

   
Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan ve iş hayatına 1982 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de başlayan Murat Vulkan, Banka’nın çeşitli şube ve birimlerinde farklı kademlerde görev yapmıştır. 2011 - 2017 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de ve 2017 - 2020 tarihleri arasında İş Leasing’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Murat Vulkan 26 Mart 2020 tarihinden bu yana Millî Reasürans T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesidir.
   
       

Yönetim Kurulu Üyesi: Levent KORBA

   
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü'nden mezun olan ve Türkiye İş Bankası’na 1986 yılında katılan Levent Korba, Banka’nın çeşitli şube ve birimlerinde farklı kademelerde görev almıştır. Nisan 2011-2017 tarihleri arasında Türkiye İş Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla görev yapan Levent Korba İşmer İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmıştır. 28 Nisan 2017 tarihinden bu yana Milli Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

   
       

Yönetim Kurulu Üyesi: Serdar GENÇER

   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Serdar Gençer, University of Nottingham’da (İngiltere) Finans konusunda yüksek lisansını tamamlamıştır. İş hayatına 1990 yılında, Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Serdar Gençer, Banka’nın çeşitli bölümlerinde yöneticilik yapmış, 2008-2013 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Bu süre zarfında, Milli Reasürans T.A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve İşbank Gmbh’de yönetim kurulu üyesi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de yönetim kurulu başkanı olarak görev alan Serdar Gençer,2013 yılı itibarıyla, Sürdürülebilirlik Koordinatörü olarak, Şişecam Topluluğu’na katılmıştır. Kurumsal Gelişim ve Sürdürebilirlik Başkanı olarak görevine devam eden ve aynı zamanda Şişecam Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Serdar Gencer, 2018 yılında Genel Müdür danışmanı olarak görev yapmış, 2019 yılı başında emekli olmuştur. Serdar Gencer, 25 Mart 2019 tarihinden bu yana Millî Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.
   
       

Yönetim Kurulu Üyesi: Tolga ANGAY

   
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Tolga Angay, Southampton Üniversitesi’nde (İngiltere) Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1999 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 2007 yılında Finansal Yönetim Bölümü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev alan Tolga Angay 2011’de aynı Bölümde Birim Müdürü olmuştur. Tolga Angay 30 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Raporlaması ve İç Muhasebe Bölüm Müdürü olarak görevini sürdürmekte olup, aynı zamanda Türkiye İş Bankası A.Ş. Satın Alma Komitesi üyesidir. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir unvanına sahip olan Tolga Angay, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 28 Mart 2022 tarihinden bu yana Milli Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.
   
       
Yönetim Kurulu Üyesi: Sedat İLBEYOĞLU    
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Sedat İlbeyoğlu, iş hayatına 1991 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Kurumsal Mimari Bölümü’nde Stajyer Organizasyon ve Metod Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 1993 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcılığı yapmış olup, Banka’nın çeşitli şube ve birimlerinde farklı kademelerde görev almıştır. 2008 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Sedat İlbeyoğlu ayrıca Kambiyocu unvanına sahiptir. Sedat İlbeyoğlu, halen Türkiye İş Bankası Şişli Ticari/İstanbul Şube Müdürlüğü görevini sürdürmekte olup, 28 Mart 2022 tarihinden bu yana Milli Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.
   
       

Yönetim Kurulu Üyesi: Kemal Emre SAYAR

   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Kemal Emre Sayar, Sabancı Üniversitesi’nde Yönetimde Bilişim Teknolojileri, Boğaziçi Üniversitesi’nde ise Ekonomi ve Finans konulu yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. İş hayatına, 1999 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Kemal Emre Sayar, Bankanın farklı birimlerinde yönetici pozisyonlarında çalışmış olup, halen İştirakler Bölümü’nde Birim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Çeşitli grup şirketlerinde de yönetim kurulu üyelikleri bulunan Kemal Emre Sayar, 30 Kasım 2015 tarihinden bu yana Milli Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.
   
       

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür: Fikret Utku ÖZDEMİR

   
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Ön Lisans ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Fikret Utku Özdemir, Fransa’da EDHEC Business School’da Finans alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. 1996 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de, Teftiş Kurulu Üyesi olarak çalışmaya başlayan Fikret Utku Özdemir, 2005-2017 yılları arasında Banka’nın farklı bölümlerinde, muhtelif kademelerde yönetici olarak görev almıştır. 2017 yılında Milli Reasürans T.A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan ve 27 Ağustos 2019 tarihinde Millî Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevine atanan Fikret Utku Özdemir, aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Hayat-dışı Yönetim Komitesi ve Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Üyesidir.
   
       
       
       
Raportör: Fahriye ÖZGEN    
       
       
       
 
   
         
    Yasal Bilgilendirme