ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Drop Down Menu
ENG
   
 
Drop Down Menu MİLLİ REASÜRANS YÖNETİM KURULU    

Yönetim Kurulu Başkanı: Ebru ÖZŞUCA

   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Ebru Özşuca, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı’nda ve Southampton Üniversitesi’nde (İngiltere) Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Harvard Business School'da İleri Düzey Yöneticilik Programı'na katılan Ebru Özşuca, çalışma hayatına 1993 yılında Türkiye İş Bankası Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı müdürlükte Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak da görev alan Ebru Özşuca, 2007-2011 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Ürün Bölümü’nde Bölüm Müdürü, 2011-2017 yılları arasında Hazine Bölümü’nde Bölüm Müdürü olarak görev yapmıştır. Halen Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Ebru Özşuca 25 Mart 2019 tarihinden bu yana Millî Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanıdır.
   
       

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Ersin Önder ÇİFTÇİOĞLU

   
Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İngiliz Dil Bilimi Bölümü’nden mezun olan Ersin Önder Çiftçioğlu 1985 yılında Yenişehir Şubesi’nde Memur olarak göreve başlamış, aynı şubede Servis Yetkilisi Yardımcısı, Servis Yetkilisi, II. Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2007 yılında Başkent Kurumsal Şubesi Müdür Yardımcısı olan Ersin Önder Çiftçioğlu aynı yıl KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Adana Bölge Müdürü, 2008 yılında KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Ankara Merkez I. Bölge Müdürü, 2011 yılında Ege Kurumsal İzmir Şubesi Müdürü, 2016 yılında ise Başkent Kurumsal Ankara Şubesi Müdürü olarak görev yapmıştır. 31 Mart 2017 ve 31 Mart 2020 tarihlerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Ersin Önder Çiftçioğlu aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Denetim Komitesi, KKTC İç Sistemler Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi, Operasyonel Risk Komitesi ve Risk Komitesi Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Ersin Önder Çiftçioğlu 31 Mart 2023 tarihinden bu yana Millî Reasürans T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.
   
       

Yönetim Kurulu Üyesi: Prof. Dr. Ali Necip ORTAN

   
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Ali Necip Ortan, 1973 yılında aynı fakültede Medeni Hukuk Anabilim Dalı Asistanı olarak göreve başlamıştır. Ankara Üniversitesi’nde Hukuk Doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Ali Necip Ortan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Doçent ve Profesörlük unvanlarını kazanmış, 1973-2022 yılları arasında Türkiye ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği, hukuk fakültesi dekanlığı, kurucu dekanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Ticaret ve Borçlar Hukuku alanında ulusal ve uluslararası birçok akademik eser kaleme almış; kitap ve makaleler yayınlamıştır. 1999-2002 yılları arasında Türkiye İş Bankası l. Bölge Hukuk Müşaviri Yardımcılığı görevinin ardından Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliği ve Federal Almanya Türkiye İş Bankası GmbH’da Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2010-2012 yıllarında Türkiye İş Bankası Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapan ve üç yıl süre ile Pfizer İlaçları Limited Şirketi’nin Hukuk Danışmanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Ali Necip Ortan, 28 Mart 2023 tarihinden bu yana Millî Reasürans T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesidir.
   
     

Yönetim Kurulu Üyesi: Serdar GENÇER

   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Serdar Gençer, University of Nottingham’da (İngiltere) Finans konusunda yüksek lisansını tamamlamıştır. İş hayatına 1990 yılında, Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Serdar Gençer, Banka’nın çeşitli bölümlerinde yöneticilik yapmış, 2008-2013 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Bu süre zarfında, Milli Reasürans T.A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve İşbank Gmbh’de yönetim kurulu üyesi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de yönetim kurulu başkanı olarak görev alan Serdar Gençer,2013 yılı itibarıyla, Sürdürülebilirlik Koordinatörü olarak, Şişecam Topluluğu’na katılmıştır. Kurumsal Gelişim ve Sürdürebilirlik Başkanı olarak görevine devam eden ve aynı zamanda Şişecam Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Serdar Gencer, 2018 yılında Genel Müdür danışmanı olarak görev yapmış, 2019 yılı başında emekli olmuştur. Serdar Gencer, 25 Mart 2019 tarihinden bu yana Millî Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.
   
       

Yönetim Kurulu Üyesi: Tolga ANGAY

   
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Tolga Angay, Southampton Üniversitesi’nde (İngiltere) Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1999 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 2007 yılında Finansal Yönetim Bölümü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev alan Tolga Angay 2011’de aynı Bölümde Birim Müdürü olmuştur. Tolga Angay 30 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Raporlaması ve İç Muhasebe Bölüm Müdürü olarak görevini sürdürmekte olup, aynı zamanda Türkiye İş Bankası A.Ş. Satın Alma Komitesi üyesidir. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir unvanına sahip olan Tolga Angay, Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 28 Mart 2022 tarihinden bu yana Milli Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.
   
       
Yönetim Kurulu Üyesi: Sedat İLBEYOĞLU    
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Sedat İlbeyoğlu, iş hayatına 1991 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Kurumsal Mimari Bölümü’nde Stajyer Organizasyon ve Metod Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 1993 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcılığı yapmış olup, Banka’nın çeşitli şube ve birimlerinde farklı kademelerde görev almıştır. 2008 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Sedat İlbeyoğlu ayrıca Kambiyocu unvanına sahiptir. Sedat İlbeyoğlu, halen Türkiye İş Bankası Hadımköy Ticari/İstanbul Şube Müdürlüğü görevini sürdürmekte olup, 28 Mart 2022 tarihinden bu yana Milli Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.
   
 
   
Yönetim Kurulu Üyesi: Şennur KONAK    
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü’nden mezun olan ve Türkiye İş Bankası’na 1993 yılında katılan Şennur Konak, Banka’nın çeşitli şube ve birimlerinde farklı kademelerde görev almıştır. 2007 yılında Şube Müdürlüğü’ne atanan ve sırasıyla Kocamustafapaşa, Firuzköy, Bakırköy ve Maslak Şubelerinde Müdür olarak görev yapan Şennur Konak halen Türkiye İş Bankası A.Ş. Şişli Bölge Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Şennur Konak 28 Mart 2023 tarihinden bu yana Millî Reasürans T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesidir.
   
       

Yönetim Kurulu Üyesi: Kemal Emre SAYAR

   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Kemal Emre Sayar, Sabancı Üniversitesi’nde Yönetimde Bilişim Teknolojileri, Boğaziçi Üniversitesi’nde ise Ekonomi ve Finans konulu yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. İş hayatına, 1999 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Kemal Emre Sayar, Bankanın farklı birimlerinde yönetici pozisyonlarında çalışmış olup, halen İştirakler Bölümü’nde Birim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Çeşitli grup şirketlerinde de yönetim kurulu üyelikleri bulunan Kemal Emre Sayar, 30 Kasım 2015 tarihinden bu yana Milli Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.
   
       

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür: Fikret Utku ÖZDEMİR

   
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Ön Lisans ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Fikret Utku Özdemir, Fransa’da EDHEC Business School’da Finans alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. 1996 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de, Teftiş Kurulu Üyesi olarak çalışmaya başlayan Fikret Utku Özdemir, 2005-2017 yılları arasında Banka’nın farklı bölümlerinde, muhtelif kademelerde yönetici olarak görev almıştır. 2017 yılında Milli Reasürans T.A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan ve 27 Ağustos 2019 tarihinde Millî Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevine atanan Fikret Utku Özdemir, aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Hayat-dışı Yönetim Komitesi Üyesidir.
   
       
       
       
Raportör: Gökçe KARAMAN    
       
       
       
 
   
         
    Yasal Bilgilendirme