ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Drop Down Menu
ENG
   
 
Drop Down Menu MİLLİ REASÜRANS YÖNETİM KURULU    

Yönetim Kurulu Başkanı: Ebru ÖZŞUCA

   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Ebru Özşuca, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı’nda ve Southampton Üniversitesi’nde (İngiltere) Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Harvard Business School'da İleri Düzey Yöneticilik Programı'na katılan Ebru Özşuca, çalışma hayatına 1993 yılında Türkiye İş Bankası Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı müdürlükte Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak da görev alan Ebru Özşuca, 2007-2011 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Ürün Bölümü’nde Bölüm Müdürü, 2011-2017 yılları arasında Hazine Bölümü’nde Bölüm Müdürü olarak görev yapmıştır. Halen Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Ebru Özşuca 25 Mart 2019 tarihinden bu yana Millî Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanıdır.
   
       

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Kubilay AYKOL

   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Kubilay Aykol, iş hayatına 1997 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 2006 yılında Merter Şubesi Müdürlüğü, 2007 yılında Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölümü, Müdür Yardımcılığı, 2009 yılında Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölümü, Birim Müdürlüğü ve 2011 yılında Bireysel Bankacılık Ürün Bölümü, Bölüm Müdürlüğü görevlerinde bulunan Kubilay Aykol, halen Bireysel Krediler Bölümü’nde, Bölüm Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. 2010-2018 yılları arasında Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu’nda görev yapmıştır. 27 Mart 2018 tarihi itibariyle Millî Reasürans T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kubilay Aykol, 25 Mart 2019 tarihinden bu yana Millî Reasürans T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.
   
       

Yönetim Kurulu Üyesi: Aynur DÜLGER ATAKLI

   
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü’nden mezun olan Aynur Dülger Ataklı, ABD’de ve The Royal Institute of Public Administration (RIPA) Londra’da, çeşitli Üst Düzey Kamu Yönetimi Teknikleri ve Avrupa Birliği Programlarına katılmıştır.Meslek hayatına 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Araştırma Asistanı olarak başlayan Aynur Dülger Ataklı, Devlet Planlama Teşkilatı’nda Uzman Yardımcısı, Uzman ve Özel İhtisas Komisyonu Üyesi, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nde Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Hazine Müsteşarlığı Müşaviri, Sivas Demir-Çelik İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve BETEK A.Ş.’de (Berlin) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmüş; Ankara Sanat Kurumu ve Mülkiyeliler Birliği’nde Yönetim ve Yüksek Danışma Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Mülkiye Spor Kulübü Başkanlığı da yapmıştır. 2011-2014 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de ve 17 Nisan-12 Mayıs 2014 tarihleri arasında İş Portföy A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Aynur Dülger Ataklı,16 Mayıs 2014 tarihinden bu yana Millî Reasürans T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
   
     

Yönetim Kurulu Üyesi: Prof. Dr. Savaş TAŞKENT

   
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Savaş Taşkent 1971 yılında İTÜ Temel Bilimler Fakültesi Hukuk Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Doktoru, İTÜ İşletme Fakültesi’nde Yardımcı Doçent, aynı Fakülte’de İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bilim dalında Doçent ve 1990 yılında Profesör unvanlarını kazanmış olan Savaş Taşkent, aynı üniversitede Dekan Yardımcılığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1982 ve 1987 yıllarında Erlangen ve Heidelberg Üniversitelerinde araştırma çalışmalarında bulunmuş, İş Hukuku alanında birçok kitap ve makale yazmış; Alman Hukukundan Türkçe’ye çeviriler yapmıştır. İTÜ İşletme Fakültesi’nde “Hukuk Anabilim Dalı” Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Savaş Taşkent, 12 Ocak 2010 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır. Aynı Fakültede “İş Hukuku” ve “İşletme Hukuku” dersleri vermiş, 19 Kasım 2013 tarihinde İTÜ Rektörü tarafından hukuk işleri ile ilgili Rektör Danışmanı olarak görevlendirilmiştir. 01 Nisan-19 Eylül 2016 tarihleri arasında İstanbul Gedik Üniversitesi’nde İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Savaş Taşkent, “Taşkent Avukatlık & Danışmanlık” ofisinde serbest olarak çalışmaktadır. Öte yandan, 1991-2000 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda “Bakan Danışmanı” olarak görev yapmış; 1991-2003 yılları arasında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Cenevre’de toplanan Konferansı’na “Hükümet Danışmanı” olarak katılmıştır. 2005, 2008 ve 2011 yıllarında Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilen Savaş Taşkent, bu görevinin yanı sıra; 2008 yılı Mart ayında Denetim Komitesi, 2009 yılı Haziran ayında KKTC İç Sistemler Komitesi, 2013 yılı Şubat ayında ise Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerinde görevlendirilmiş olup, 2014 yılı Mart ayı itibarıyla Türkiye İş Bankası'ndan ayrılmıştır. 2014-2018 yılları arasında Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Taşkent, 27 Mart 2018 tarihinden bu yana Milli Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

   
       

Yönetim Kurulu Üyesi: Levent KORBA

   
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü'nden mezun olan ve Türkiye İş Bankası’na 1986 yılında katılan Levent Korba, Banka’nın çeşitli şube ve birimlerinde farklı kademelerde görev almıştır. Nisan 2011-2017 tarihleri arasında Türkiye İş Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla görev yapan Levent Korba İşmer İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmıştır. 28 Nisan 2017 tarihinden bu yana Milli Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

   
       

Yönetim Kurulu Üyesi: Serdar GENÇER

   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Serdar Gençer, University of Nottingham’da (İngiltere) Finans konusunda yüksek lisansını tamamlamıştır. İş hayatına 1990 yılında, Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Serdar Gençer, Banka’nın çeşitli bölümlerinde yöneticilik yapmış, 2008-2013 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Bu süre zarfında, Milli Reasürans T.A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve İşbank Gmbh’de yönetim kurulu üyesi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de yönetim kurulu başkanı olarak görev alan Serdar Gençer,2013 yılı itibarıyla, Sürdürülebilirlik Koordinatörü olarak, Şişecam Topluluğu’na katılmıştır. Kurumsal Gelişim ve Sürdürebilirlik Başkanı olarak görevine devam eden ve aynı zamanda Şişecam Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Serdar Gencer, 2018 yılında Genel Müdür danışmanı olarak görev yapmış, 2019 yılı başında emekli olmuştur. Serdar Gencer, 25 Mart 2019 tarihinden bu yana Millî Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.
   
       

Yönetim Kurulu Üyesi: Zekai Mehmet TUĞTAN

   
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Zekai Mehmet Tuğtan, iş hayatına 2001 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 2009 yılında Bireysel Bankacılık Satış Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı, 2013 yılında aynı Bölümde Birim Müdürlüğü görevlerinde bulunan Zekai Mehmet Tuğtan, 2017 yılında Çarşı-Bakırköy Şubesi Şube Müdürlüğü’ne atanmıştır. Halen Bireysel Bankacılık Ürün Bölümü, Bölüm Müdürlüğü görevini yürüten Zekai Mehmet Tuğtan, 25 Mart 2019 tarihinden bu yana Millî Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.
   
       

Yönetim Kurulu Üyesi: Kemal Emre SAYAR

   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Kemal Emre Sayar, Sabancı Üniversitesi’nde Yönetimde Bilişim Teknolojileri, Boğaziçi Üniversitesi’nde ise Ekonomi ve Finans konulu yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. İş hayatına, 1999 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Kemal Emre Sayar, Bankanın farklı birimlerinde yönetici pozisyonlarında çalışmış olup, halen İştirakler Bölümü’nde Birim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Çeşitli grup şirketlerinde de yönetim kurulu üyelikleri bulunan Kemal Emre Sayar, 30 Kasım 2015 tarihinden bu yana Milli Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.
   
       

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür: Fikret Utku ÖZDEMİR

   
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Ön Lisans ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Fikret Utku Özdemir, EDHEC Business School’da (Fransa) Finans alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. 1996 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de, Teftiş Kurulu Üyesi olarak çalışmaya başlayan Fikret Utku Özdemir, 2005-2017 yılları arasında Banka’nın çeşitli bölümlerinde, farklı kademelerde görev almıştır. 2017 yılından bu yana Milli Reasürans T.A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Fikret Utku Özdemir, 27 Ağustos 2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atanmıştır.
   
       
       
       
Raportör: Fahriye ÖZGEN    
       
       
       
 
   
         
    Yasal Bilgilendirme