MILLI REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2018

İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 2 Vizyon-Misyon 3 Millî Reasürans’ın Ortaklık Yapısı 4 Kurumsal Profil 6 Millî Reasürans’ın Kilometre Taşları 12 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı 14 Genel Müdür’ün Mesajı 20 Yönetim Kurulu Üyeleri 23 Yönetim Kurulu Üyelerinin Hesap Dönemi İçinde Yapılan İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler 24 Üst Yönetim 25 İç Sistemler Kapsamındaki Yöneticiler 26 Organizasyon Şeması 27 İnsan Kaynakları Uygulamaları 28 2018 Yılı Faaliyet Raporu Uygunluk Beyanı 29 Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 32 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 32 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler 34 Şirket’in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler 34 Şirket’in İktisap Ettiği Kendi Payına İlişkin Bilgiler 34 Faaliyet Yılı İçinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar 34 Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Olası Sonuçlarına İlişkin Bilgiler 34 Şirketimiz ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar 36 İç Denetim Uygulamaları 37 İç Kontrol Uygulamaları 38 İştirakler 40 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Finansal Durum 44 Ekonomik Görünüm 50 Türkiye Sigorta Sektörü 52 2018 Yılında Türkiye Reasürans Piyasası ve Millî Reasürans 56 2018 Yılında Dünya Reasürans Piyasası ve Millî Reasürans 63 Mali Durum, Kârlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 64 Başlıca Finansal Göstergeler 66 Şirket Sermayesine İlişkin Değerlendirme ve Tespitler 67 Millî Reasürans 2018 Yılı Teknik Sonuçları 69 2018 Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi 71 Olağan Genel Kurul Gündemi 72 Yönetim Kurulu Raporu 74 Kâr Dağıtım Politikası 75 Kâr Dağıtım Teklifi Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi 77 Risk Yönetimi Uygulamaları 81 Şirket Sermaye Yeterliliğinin Değerlendirilmesi 81 Şirket’in Dâhil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler 81 Şirketler Topluluğunda Ana Şirketin Faaliyet Raporları Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 83 Bağımsız Denetçi Raporu 86 31 Aralık 2018 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Raporu 88 Konsolide Olmayan Bilanço 93 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 96 Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu 98 Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu 99 Konsolide Olmayan Kâr Dağıtım Tablosu 100 Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 158 Konsolide Edilen Ortaklıklara İlişkin Bilgiler 159 Bağımsız Denetçi Raporu 162 31 Aralık 2018 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Raporu 164 Konsolide Bilanço 169 Konsolide Gelir Tablosu 172 Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu 174 Konsolide Nakit Akış Tablosu 175 Konsolide Kâr Dağıtım Tablosu 176 Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar İletişim Bilgileri

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc5NjU0