ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Drop Down Menu
ENG
   
 
Drop Down Menu   TARİHÇE    
 

Milli Reasürans, yaşanılan her türlü zorluk ve maddi olanaksızlıklara karşın, Büyük Önderimiz Atatürk’ün liderliğinde kazanılan milli bağımsızlık mücadelesi neticesinde kurulan Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, tamamen yabancıların hâkimiyetinde bulunan sigortacılığın ulusallaştırılması, reasürans yoluyla diğer ülkelere devredilen primlerin yurtiçinde kalarak döviz tasarrufu ve Hazine’ye gelir sağlanması amacıyla tesis edilen reasürans tekelini işletmek üzere, İş Bankası tarafından 1929 yılında kurulmuştur.

Dünyada, tüm sigorta branşlarında reasürans tekeli işletme hakkına sahip ilk şirket olan Milli Reasürans, ulusal sigorta sektörünün disiplin altına alınması, uygulanabilir bir tarife sisteminin tesis edilmesi, yerli sermayeye sahip şirketlerin sektördeki ağırlığının önemli ölçüde artırılması, sigorta sektörüne nitelikli eleman yetiştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan reasürans kabul etmek suretiyle ülke hazinesine döviz girdisi ve gelir sağlanması hususlarında kendisine verilen görevi en iyi biçimde yerine getirmiştir.

Reasürans tekeli işletme hakkının sona ermesiyle birlikte, hedef ve stratejilerini günün koşullarına göre geliştiren Milli Reasürans, sahip olduğu iş deneyimi ve sağlam mali bünyesiyle uluslararası piyasalarda kabul gören, saygın, güçlü ve güvenilir bir reasürans şirketi olarak yoluna devam etmektedir.

   
       
       
       
       
 
   
         
    Yasal Bilgilendirme